| |

 

Reseberättelser

Här finns berättelser från några av resorna.

 

Botswana 2011

.

__________________________

Galapagos & Ecuador 2010

. .

__________________________

Sydafrika & Namibia 2008

. .

__________________________

Tanzania & Zanzibar 2007

.

__________________________